augusti 13, 2018

S2Medical genomfört kapitalanskaffning

Arbonas portföljbolag S2Medical AB har under våren och sommaren genomfört en kapitalanskaffning riktad till ett mindre antal privatinvesterare. Emissionen är nu stängd och totalt har bolaget tillförts c:a 11 Mkr före emissionskostnader. Emissionen gjordes till en värdering om c:a 91 Mkr post-money.

Styrelsen i S2Medical har vidare beslutat om att förbereda bolaget för en börsnotering för att ta in kapital för fortsatt utveckling och kommersialisering av bolaget och dess produkter.

Arbona deltog inte i emissionen. Efter emissionen uppgår Arbonas ägarandel till 17,6%. Rådgivare åt S2Medical AB har varit Partner Fondkommission AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: martin.zetterstrom@arbona.se

180810 Arbonas portföljbolag S2Medical genomför kapitalanskaffning

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram