maj 25, 2016

SwitchCore ABs namnändring till Arbona AB registrerad hos Bolagsverket

De ändringar i bolagsordningen som beslutades på årsstämman den 17 maj har nu registrerats och godkänts hos Bolagsverket. Det innebär att SwitchCore AB per idag har bytt namn till Arbona AB.

Aktiens kortnamn kommer att ändras till ARBO MTF A respektive ARBO MTF B, från och med måndag 30 maj. ISIN-nummer förblir oförändrade.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Zetterström VD

Mobil: +46 733 14 14 06

e-post: martin@switchcore.se

Pressmeddelande Switchcore 160525

2023 © All rights reserved by Arbona AB