juni 22, 2020

Uppdatering fusionsprocess

Arbetet att förbereda för den sedan tidigare aviserade fusionen mellan Arbona AB (publ) ”Arbona” och Mertiva AB (publ) ”Mertiva” fortgår. Fusionsplanen har godkänts av styrelserna i både Arbona och Mertiva samt skickats in till Bolagsverket för registrering.

Beslut om fusionen kommer dock inte att kunna tas upp på ordinarie stämma den 30 juni, utan på en extra stämma som i enlighet med aktiebolagslagen kap 23 §15 får hållas tidigast 4 veckor efter att fusionsplanen har registrerats och kungjorts av Bolagsverket. Separat kallelse till extra bolagsstämma kommer därför att skickas ut så snart fusionsplanen är registrerad och kungjord hos Bolagsverket.

Under förutsättning att aktieägarna på dessa extra stämmor fattar beslut om fusionen, så beräknas det därefter ta c:a 3 månader att erhålla tillstånd från Bolagsverket att genomföra fusionen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.

200622 Uppdatering fusionsprocess

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram