augusti 29, 2019

Arbona publicerar Memorandum

Arbona offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 30 augusti 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (https://www.arbona.se/) samt Eminova Fondkommissions (http://www.eminova.se)  respektive hemsidor. Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Pressmeddelandet i sin helhet: Arbona publicerar Memorandum

Memorandumet: Memorandum

 

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram